Online Cursus GMDSS module (het Marcom-B deel)


Online Cursus GMDSS module (het Marcom-B deel)


Levertijd: 3 werkdagen

Online Cursus GMDSS module (het Marcom-B deel)

Tijdsduur: 4 maanden
 

100% slaaggarantie
Als u de hele cursus met goed gevolg doorlopen hebt, ontvangt u via de computer het slaagcertificaat. Daarna gaat u examen doen. Mocht u onverhoopt niet slagen, dan kunt u het certificaat plus de examenuitslag naar ons opsturen en betalen wij u het betaalde cursusgeld terug.

Werkwijze
U werkt les voor les af, eerst les 1 plus de vragen dan les 2 enzovoort. U kunt niet willekeurig door de leerstof heen bladeren. U heeft vier maanden lang onbeperkt toegang tot de onlinecursus. Mocht u in die tijd de cursus niet afgerond hebben, dan kan de cursus voor € 20,- vier maanden verlengd worden.

Module GMDSS
Als u in het bezit bent van het Basiscertificaat Marifonie kunt u met het aanvullende certificaat GMDSS het Marcom-B diploma aanvragen. Met Marcom-B kunt u uw marifoon als zeemarifoon laten registreren en krijgt u een uniek identificatie nummer (MMSI-nummer). 
U moet er wel op letten dat op het binnenwater de ATIS aan en op zee de ATIS uit staat. U kunt het MMSI-nummer ook gebruiken voor de EPIRB en SART.  
Tijdens de cursus leert u hoe het GMDSS-systeem is opgebouwd, welke apparatuur erbij gebruikt kan worden en hoe u daar in de praktijk mee om moet gaan. Het verplichte onderdeel Nautisch Engels wordt in de cursus niet uitvoerig behandeld. Daarvoor heeft u het boek IMO Standard Marine Communication Phrases nodig.

Kosten cursus: € 69,- exclusief het boek IMO Standard Marine Communication Phrases en het examengeld.

Examen
VBO is door de minister aangewezen als examinerende instantie voor Marifonie en Marcom-B. Als landelijk examinator voor de watersport organiseert VBO minimaal een keer per maand op zaterdagochtend op diverse plaatsen theorie-examens Marifonie en Marcom-B. 
Let op: voor Marcom-B is een aanvullende praktijktoets verplicht.

Kosten theoretisch Marcom-B examen: € 84,-.
Het volledige Marcom-B examen bestaat uit een theorie examen en een praktijktoets (Operationele Vaardigheden).

In Apeldoorn/ Den Helder kunt u in een dag de toets operationele vaardigheden doen. 
Kosten praktijktoets (Operationele Vaardigheden): € 175,- .

Blader door deze categorie: Marifoon