Online Cursus Marcom-B volledig (combinatie Marifonie en GMDSS)


Online Cursus Marcom-B volledig (combinatie Marifonie en GMDSS)

99,00
Prijs inclusief btw 


Online Cursus Marcom-B volledig (combinatie Marifonie en GMDSS)

Tijdsduur: 4 maanden
Prijs: € 99.00 exclusief het boek Standard Marine Communication Phrases € 14,90

Online cursus en cursusboek sluiten naadloos op elkaar aan. 
Het cursusboek volgt de online cursus. Je hoeft niet eindeloos in het boek te bladeren om dingen op te zoeken. Alles wat in de online cursus in les een staat, staak ook in het boek in les een. Dat bespaart veel zoekwerk.

Slaaggarantie
Als u de hele cursus met goed gevolg doorlopen hebt, ontvangt u via de computer het ‘slaagcertificaat'. Daarna gaat u gewoon, net als andere cursisten, examen doen. Mocht u onverhoopt niet slagen, dan kunt u het certificaat plus de examenuitslag naar ons opsturen en betalen wij u het betaalde cursusgeld terug.

Werkwijze
De onlinecursussen bestaan uit digitaal lesmateriaal (PDF) plus digitale vragen. U werkt les voor les af, eerst les 1 plus de vragen dan les 2 enzovoort. U kunt niet willekeurig door de leerstof heen bladeren. U heeft vier maanden lang onbeperkt toegang tot de onlinecursus. Mocht u in die tijd de cursus niet afgerond hebben, dan kan de cursus voor € 20,- vier maanden verlengd worden.

Marcom-B
Met Marcom-B kunt u uw marifoon als zeemarifoon laten registreren en krijgt u een uniek identificatie nummer (MMSI-nummer). U moet er wel op letten dat op het binnenwater de ATIS aan en op zee de ATIS uit staat. U kunt het MMSI-nummer ook gebruiken voor de EPIRB en SART.  
Tijdens de cursus leert u hoe het GMDSS-systeem is opgebouwd, welke apparatuur erbij gebruikt kan worden en hoe u daar in de praktijk mee om moet gaan. Het verplichte onderdeel Nautisch Engels wordt in de cursus niet uitvoerig behandeld. Daarvoor heeft u het boek IMO Standard Marine Communication Phrases nodig.

Kosten cursus: € 99,- exclusief het boek IMO Standard Marine Communication Phrases en het examengeld.

Examen
VBO is door de minister aangewezen als examinerende instantie voor Marifonie en Marcom-B. Als landelijk examinator voor de watersport organiseert VBO minimaal een keer per maand op zaterdagochtend op diverse plaatsen theorie-examens Marifonie en Marcom-B. 
Let op: voor Marcom-B is een aanvullende praktijktoets verplicht.

Kosten theoretisch Marcom-B examen: € 84,-.
Het volledige Marcom-B examen bestaat uit een theorie examen en een praktijktoets (Operationele Vaardigheden).

In Apeldoorn/Den Helder kunt u in een dag de toets operationele vaardigheden doen. 
Kosten praktijktoets (Operationele Vaardigheden): € 175,- .

Blader door deze categorie: Marifoon